çevre tarım

Kinagro Tarım - Dezenfektan ve Çevre Sağlığı Ürünleri Antalya

DEKONTAMİNASYON: Nesnelerden yada canlı dokulardan patojen mikroorganizmaların temizlik, dezenfeksiyon, sterilezasyon ve/veya antisepti ile uzaklaştırılması işlemidir.

DEZENFEKSİYON: Cansız nesneler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaları elimine eden, mekanik temizlik, ısı uygulamaları, organik, biosidal ve kimyasal maddelerle gerçekleştirilen bir yöntemdir.

DEZENFEKTAN: Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasallardır.

FUMİGASYON: Kapalı ortamlarda bulunan (binalar, hamam, sauna, spor salonları, araçlar, tarım depoları, soğuk hava depoları, okullar, mutfaklar, toplantı salonları, konteynırlar, gemiler v.b) zararlı olduğu düşünülen (bakteri ,virüs, spor, mantar, haşere, böcek v.b) ortamlarda katı-sıvı-gaz formda organik, biosidal, kimyasal ürünler kullanarak zararlıların yok edilmesidir.

ORGANİK TARIM:Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar nedeni ile bozulan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve doğaya dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımının yasaklanması, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprak muhafazası, bitkinin direncinin arttırılması, doğal düşmanlardan faydalanma, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesininde yükselmesini amaçlayan bir üretim şeklidir.