Toksisite

Akut toksisiteOral LD50: 265 µl/kg: non-toksik , Dermal LD50 > 2000 mg/kg
Subakut toksisite1/1000 oranında uygulanan NDP, tedavi uygulanan hayvanların genel durumunu ve biyokimyasal parametrelerini değiştirmemiştir.
Kronik toksisiteİntraperitonal uygulanan NDP'nin LD50 değeri yaklaşık 4 mg/gündür.
İrritasyonÖnerilen sulandırma oranlarında deri ve mukozalar için irritan değildir.
Hipersensitivite28 gün süreyle 1/10 konsantrasyonunda uygulanan NDP, kobaylarda hipersensitiviteye yol açmamıştır (Bühler testi)
MutajeniteMutajenik değildir (Ames testi, Micronucleus testi)