NDP Air Total Sprey Dezenfektan

H5N1 Kuş Gribi Nedir

Domuz Gribi

Uzakdoğu Asya’da kuşlar ve kümes hayvanları arasında başlayıp insanlara geçen ve kitlesel ölümlere neden olan(H5N1)virüsünün neden olduğu hastalıktır.

İNSANDA HASTALIĞIN KLİNİK BELİRTİLERİ

En önemli belirtiler; 38 C’ yi asan yüksek ateş, kuru öksürük veya ishal de gözlenebilir. Hastaneye yatmayı gerektirecek kadar ağır vakalarda solunum yetmezliği ile ölüm oranı yüksektir.

KUŞ GRİBİNDEN KORUNMA YOLLARI

Hasta hayvanlarla veya H5N1 virüsü ile enfekte olduğu saptanmış insanlarla temas kuşkusu olan insanların el hijyenine dikkat etmeleri gerekir. Hasta kişinin kullandığı tabak çatal kaşık vb eşyaların ortak kullanılmaması önerilir.

Ağır patojen özelliğe sahip bu virüse karşı yapılması gereken en önemli unsur; ellerin temizliği ve toplu yasam alanlarında yüzey - hava dezenfektanının sağlanmasıdır.

H1N1 DOMUZ GRİBİ NEDİR

NDP Air Total Gaz DezenfentanNormalde domuzlarda görülen A tipi H1N1 virüsünün yol açtığı bir solunum hastalığıdır. Domuz gribi domuzdan insana ve insandan insana bulaşabilmektedir.

H1N1 BELİRTİLERİ

Domuz gribi vakalarından pek farklı değildir .Kuru öksürük,ani ateş,boğaz ağrısı,eklem ağrıları,üşüme,bitkinlik,baş ağrıları,aşırı kusma,ishal ve iştahsızlık başlıca belirtileridir.

Virüs öksürme,hapşırma,yakın mesafeden konuşma gibi hava yolu ile bulaşabiliyor.

H1N1 DEN KORUNMA YOLLARI

Virüse karşı korunmada en önemli yöntem gerekli hijyenin sağlanmasıdır. En önemli unsur ellerin temizliği ve toplu yaşam alanlarında yüzey - hava dezenfektanın sağlanması virütik etkilerden korunmamıza yardımcı olur.

deneme

deneme

NDP UYGULAMA YÖNTEMİ

NDP UYGULAMANDP UYGULAMA

NDP UYGULAMA2NDP UYGULAMA

Referanslarımız

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ NDP AİR TOTAL HAVA DEZENFEKTANINI KULLANMAYA BAŞLADI.

NDP Kullanım Alanları

Kullanım Alanları

 • Hastaneler
 • Veteriner Klinikleri
 • Okullar
 • Evler
 • Laboratuvarlar
 • Süper Marketler
 • Hava Alanları
 • Umuma açık Tuvaletler
 • Mutfaklar
 • Havalandırma Sistemleri
 • Soğuk Hava Depoları
 • Restaurantlar

NDP AIR TOTAL PROSPEKTÜS BİLGİLERİ

NDP Air Total Gaz DezenfentanTicari Adı: NDP AIR TOTAL
Formül: %0.46 N-dupropenide, %18.5 Isopropyl alcohol
Etkili olduğu hedef mikroorganizmalar:

N-duopropenide, iki kuaterner amonyum iodid bileşiğinden oluşan yeni bir biyosit bileşiğidir. İçeriğindeki diğer maddelerle birlikte geniş spektrumlu bir etkiye sahiptir. Bakteriler, mycobakteriler, virüsler, mantarlar ve sporlara karşı etkilidir.

NDP’nin iki mekanizması vardır: biri hücre membranı seviyesinde diğeri ise hücre içi seviyesindedir.

N-Duopropenide’in biyosit etki aşamaları şöyledir: sitoplazmik membranın denature edilmesi, fonksiyonlarını ve selektif özelliklerini kaybetmesi, bakteri için yaşamsal öneme sahip bileşiklerin dışarı çıkması, gram-negatif bakterilerin normalden daha fazla büyümesi (genelde normal büyüklüğün 5 katına çıkması gibi) ve gram-pozitif bakterilerin dış katmanında meydana gelen spesifik olmayan değişiklikler. İnsanlarda rastlanan Hepatit B virüsü (VHB) ve HIV virüsleri ile yapılan çalışmalarda, N-duopropenide’in virüslerde bir takım etkilere yol açtığı ispatlanmıştır. Bunlar hızlı değişiklikler ile her iki virüsün DNA-polimeraz inaktivasyonu ve yüzey antijeninin yıkımlanması şeklinde gerçekleşen morfolojik bozukluklardır.

Bakteriler

 • Acinetobacter baumannii
 • Aerobacter aerogenes
 • Bacillus cereus
 • Bacillus spp.
 • Campylobacter coli
 • Chromobacter subtilis
 • Citrobacter freundii
 • Diplococcus pneumoniae
 • Enterobacter spp.
 • Enterobacter aerogenes
 • Enterobacter cloacae
 • Enterococcus spp
 • Enterococcus hirae
 • Enterococcus faecalis
 • Enterococcus faecium
 • Escherichia coli
 • Klebsiella oxytoca
 • Klebsiella pneumoniae
 • Lactobacillus casei
 • Legionella pneumophila
 • Listeria monocytogene
 • Morganelle morganii
 • Providencia stuartii
 • Proteus mirabilis
 • Proteus penneri
 • Proteus rettgeri
 • Proteus vulgaris
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Pseudomonas fluorescens
 • Pseudomonas putida
 • Salmonella enteritidis
 • Salmonella typhimurium
 • Serratia marcescens
 • Staphylococcus aureus
 • Koagulaz negatif staphyloccus spp
 • Staphylococcus epidermidis
 • metisiline dirençli S. aureus
 • Streptococcus subtilis
 • Xanthomonas maltophilia
 • Pseudomonas putida

Mycobacteri’ler

 • M. avium
 • M. chelonae
 • M. fortuitum
 • M. kansaii
 • M. yordonae
 • M. tuberculosis
 1. Ticari Adı : NDP AIR TOTAL

 2. Formül : %0.46 N-dupropenide, %18.5 Isopropyl alcohol

 3. Etkili olduğu hedef mikroorganizmalar:

N-duopropenide, iki kuaterner amonyum iodid bileşiğinden oluşan yeni bir biyosit bileşiğidir. İçeriğindeki diğer maddelerle birlikte geniş spektrumlu bir etkiye sahiptir. Bakteriler, mycobakteriler, virüsler, mantarlar ve sporlara karşı etkilidir.

NDP’nin iki mekanizması vardır: biri hücre membranı seviyesinde diğeri ise hücre içi seviyesindedir.

N-Duopropenide’in biyosit etki aşamaları şöyledir: sitoplazmik membranın denature edilmesi, fonksiyonlarını ve selektif özelliklerini kaybetmesi, bakteri için yaşamsal öneme sahip bileşiklerin dışarı çıkması, gram-negatif bakterilerin normalden daha fazla büyümesi (genelde normal büyüklüğün 5 katına çıkması gibi) ve gram-pozitif bakterilerin dış katmanında meydana gelen spesifik olmayan değişiklikler. İnsanlarda rastlanan Hepatit B virüsü (VHB) ve HIV virüsleri ile yapılan çalışmalarda, N-duopropenide’in virüslerde bir takım etkilere yol açtığı ispatlanmıştır. Bunlar hızlı değişiklikler ile her iki virüsün DNA-polimeraz inaktivasyonu ve yüzey antijeninin yıkımlanması şeklinde gerçekleşen morfolojik bozukluklardır.

Bakteriler:

Acinetobacter baumannii Listeria monocytogene

Aerobacter aerogenes Morganelle morganii

Bacillus cereus Providencia stuartii

Bacillus spp. Proteus mirabilis

Campylobacter coli Proteus penneri

Chromobacter subtilis Proteus rettgeri

Citrobacter freundii Proteus vulgaris

Diplococcus pneumoniae Pseudomonas aeruginosa

Enterobacter spp. Pseudomonas fluorescens

Enterobacter aerogenes Pseudomonas putida

Enterobacter cloacae Salmonella enteritidis

Enterococcus spp. Salmonella typhimurium

Enterococcus hirae Serratia marcescens

Enterococcus faecalis Staphylococcus aureus

Enterococcus faecium Koagulaz negatif staphyloccus spp.

Escherichia coli Staphylococcus epidermidis

Klebsiella oxytoca metisiline dirençli S. aureus

Klebsiella pneumoniae Streptococcus subtilis

Lactobacillus casei Xanthomonas maltophilia

Legionella pneumophila

Mycobacteri’ler

M. avium M. kansaii

M. chelonae M. yordonae

M. fortuitum M. tuberculosis

Mantar ve mayalar:

Absidia corymbifera Kloekera apiculata

Aspergillus flavus Mucor mucedo

Aspergillus nidulans Penicillium chrysogenum

Aspergillus niger Penicillium verrucosum

Aspergillus oryzae Penicillium digitatum

Botrytis cinerea Saccharomyces cerevisiae

Candida albicans Streptomyces exiguus

Cladosporium cladosporoides Torulopsis glabrata

Sporlar

Bacillus cereus

Bacillus subtilis var.globigii

Bacillus subtilis var. niger

Bacillus stearothermophilus

Clostridium sporogenes

Virüsler

HIV-1

HBV

Poliomelitis

Influenza virusu

4. Kullanım yeri ve kullanım şekli:

a) Kullanıldığı yerler: Toplu taşıma araçları, laboratuarlar, boş soğuk hava depoları, mutfaklar, okullar, oteller, havalandırma sistemlerinin yer ve yüzeylerinin dezenfeksiyonunda kullanılır.

b) Kullanılma şekli:

1. Ürün, düz bir yüzeye konur ve ağzı açılır.

2. Valf, bastırılarak çevrilir ve ürünün ortama dağılması sağlanır. Yaklaşık 1 dk

içerisinde 50 ml’lik ambalajdan 40 m3’lük, 300 ml’lik ambalajdan ise 3 dk

içerisinde 150 m3’lük bir bulut oluşur.

3. Ortam tamamen kaplandığında ürünün etki etmesi için bir süre beklenir.

4. Uygulama sonrası 1 saat havalandırmadan alana girilmez.

5. İstenmeyen etkiler

Ürün buharları, halsizlik ve baş dönmesi yapabilir.

6. Diğer maddelerle etkileşim:

NDP çözeltileri, konsantre halde bile aşındırıcı değildir ve metaller (demir, alüminyum, nikel), cam veya polimerleri (PE, polikarbonatlar, teflon) uzun süreli temasta bile etkilemez.

7. Özel saklama şekli:

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Gıda ve içecek maddeleri, hayvan yemlerinden ve bunların kaplarından uzak tutunuz. Güneş ışığına ve 50ºC üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Orijinal ambalajında, 0ºC üzerindeki sıcaklıklarda saklandığında raf ömrü, imal tarihinden itibaren 24 aydır. Ürünü dondurmayınız.

Mantar ve mayalar:

 • Absidia corymbifera
 • Aspergillus flavus
 • Aspergillus nidulans
 • Aspergillus niger
 • Aspergillus oryzae
 • Botrytis cinerea
 • Candida albicans
 • Cladosporium cladosporoides
 • Kloekera apiculata
 • Mucor mucedo
 • Penicillium chrysogenum
 • Penicillium verrucosum
 • Penicillium digitatum
 • Saccharomyces cerevisiae
 • Streptomyces exiguus
 • Torulopsis glabrata
SporlarVirüsler
 • Bacillus cereus
 • Bacillus subtilis var.globigii
 • Bacillus subtilis var. niger
 • Bacillus stearothermophilus
 • Clostridium sporogenes
 • HIV-1
 • HBV
 • Poliomelitis
 • Influenza virusu

Kullanım yeri

Kullanıldığı yerler: Toplu taşıma araçları, laboratuarlar, soğuk hava depoları, mutfaklar, okullar, oteller, spa, sauna, havalandırma sistemlerinin yer ve yüzeylerinin dezenfeksiyonunda kullanılır.

Kullanılma şekli

 • Ürün, düz bir yüzeye konur ve ağzı açılır.
 • Valf, bastırılarak çevrilir ve ürünün ortama dağılması sağlanır. Yaklaşık 1 dk içerisinde 50 ml’lik ambalajdan 40 m3’lük, 300 ml’lik ambalajdan ise 3 dk içerisinde 150 m3’lük bir bulut oluşur.
 • Ortam tamamen kaplandığında ürünün etki etmesi için bir süre beklenir.
 • Uygulama sonrası 1 saat havalandırmadan alana girilmez.

İstenmeyen etkiler

Ürün buharları, halsizlik ve baş dönmesi yapabilir.

Diğer maddelerle etkileşim

NDP çözeltileri, konsantre halde bile aşındırıcı değildir ve metaller (demir, alüminyum, nikel), cam veya polimerleri (PE, polikarbonatlar, teflon) uzun süreli temasta bile etkilemez.

Özel saklama şekli:

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Gıda ve içecek maddeleri, hayvan yemlerinden ve bunların kaplarından uzak tutunuz. Güneş ışığına ve 50ºC üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Orijinal ambalajında, 0ºC üzerindeki sıcaklıklarda saklandığında raf ömrü, imal tarihinden itibaren 24 aydır. Ürünü dondurmayınız.

Kullanıcılar için gerekli uyarılar ve korunma önlemleri

Diğer kimyasal ürünlerle karıştırmayınız. Basınç altında şişelenmiştir. Boş ambalajları bile delmeyiniz ve yakmayınız. Göz ve deriye temasından kaçınınız. Uygulama esnasında bir şey yiyip içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Uygulama esnasında spesifik bir koruyucu ekipmana ihtiyaç yoktur.

LD50 değerleri

N-duopropenide:

Sıçanlar için ağızdan akut LD50 değeri >2000 mg/kg’dır. Deri ve/veya göz için akut LD50 değeri >2000 mg/kg’dır. Bileşiminde bulunan itici gaz inhalasyon yolu ile hemen hemen zararsızdır. Ratlar için LC50/inhalasyon/4 saat > 500.000 ppm’dir.

Zehirlenme belirtileri ve tedavisi

Deri ve göz için irritandır. Yüksek miktarlarda yutulduğunda derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Zehirlenme durumlarında solunum ve sindirim sistemi rahatsızlıkları (bulantı, ishal vb) görülebilir. Ayrıca hipotansiyon, kollaps, konvülsiyonlar, koma, ödem, metabolik asidozis, ağızda metal tadı, MSS depresyonu gözlenebilir.

İlk Yardım: Hasta, kontamine ortamdan uzaklaştırılır. Bulaşık giysileri çıkartılır. Gözler, en az 15 dk bol su ile yıkanır. Derinin bulaşan kısımları su ve sabun ile yıkanır. Hastaya ağızdan bir şey verilmez, kusturulmaz. Hastanın vücut sıcaklığı ve solunumu kontrol altında tutulur. Gerekirse CPR uygulanır.

Tedavi: Semptomatik tedavi uygulanır. İçeride herhangi bir yara yoksa, aktif kömür ve bir katartik uygulanır. Konvülsiyon varsa, Diazepam uygulanabilir.

“Gerektiğinde Ulusal Zehir Merkezinin (UZEM) ücretsiz 114 no’lu telefonunu arayınız.”

Kullanma süresi

Orijinal ambalajında, 0ºC üzerindeki sıcaklıklarda saklandığında raf ömrü, imal tarihinden itibaren 24 aydır. Ürünü dondurmayınız.

Sertfikalar

ndp belge