Kesme Çiçekte EM

KESME ÇİÇEKTE EM EFEKTİF MİKROORGANİZMA KULLANIMI