Etki mekanizması

N-duopropenide'in etki mekanizması, aktif bileşenlerinin birbirini tamamlayan etkilerinden kaynaklanmaktadır.

  • Membran yıkımlanması (kuarterner amonyumlar, non-iyonik yüzey ajanları)
  • Protein presipitasyonu (tersiyer aminler, yağlı alkoller)

N-duopropenide'in etki aşamaları;

  • Sitoplazmik membranın denature edilmesi
  • Membranın fonksiyonlarını ve selektif özelliklerini kaybetmesi
  • Bakteri için yaşamsal öneme sahip bileşiklerin dışarı çıkması
  • Gram (-) bakterilerin normalden daha fazla büyümesi ve gram (+) bakterilerin dış katmanında meydana gelen spesifik olmayan değişiklikler
  • İnsanlarda Hepatit B virüsü ve HIV virüsü ile yapılan çalışmalarda, N-duopropenide'in virüslerde bir takım etkilere yol açtığı ispatlanmıştır.
  • Bu değişiklikler; her iki virüsün DNA-polimeraz inaktivasyonu ve yüzey antijeninin yıkımlanması şeklinde gerçekleşen morfolojik bozukluklardır.

Bakteriler

BakterilerEm 1 Etkin Mikroorganizma

Mantarlar

mantarlar

Virüsler

Virüsler