EM5 EFFECTİVE MİCROORGANİZMS

IMG_20150218_195301

EM 5 MİKROBİYAL SIVI YAPRAK GÜBRESİ

1-Fotosentez bakterisi-fototropik bakteriler

Fotosentez bakterileri, yaşamlarını kendikendilerine destekleyen bağımsız bakterilerdir. Bu bakteriler, güneş ışınlarını ve toprağın ısısını enerji kaynağı olarak kullanarak, kök salgılarından, organik maddeden ve/veya zararlı gazlardan (örneğin, hidrojen sülfür) yararlı maddeler sentezlerler. Yararlı maddeler ise amino asitler, nükleik asitler, bioaktif maddeler ve şekerden oluşmaktadır ki bunların hepsi bitkilerin büyümesini ve gelişmesini teşvik etmektedir. Bu yararlı maddeler hem doğrudan bitkiler tarafından alınırlar hemde bakterilerin daha da artması için büyüme ortamı(subsrate) olarak davranırlar. Bu yüzden topraktaki fototropik bakterilerin artışı diğer etkin mikroorganizmaları daha da arttıracaktır. Örneğin, fototropik bakterilerin salgıladığı büyüme ortamı olarak davranan azotlu bileşiklerin (aminoasitler) varlığından ötürü kök çevresinde (rhizosphere) VA (vesicular-arbuscular) mikoriza artmıştır. VA mikoriza, azot fikse eden Azotobakter ve Rhizobium bakterileri ile birarada bulunabilir ve baklegillerin havadaki azottan yararlanma yeteneğini arttırır.

2-Laktik asit bakterisi

Laktik asit bakterisi, fotosentez bakterisi ve mayanın ürettiği şekerler ve diğer korbonhidratlardan laktik asit üretir. Uzun süredir laktik asit bakterilerini kullanarak yoğurt ve turşu yapılması bu sayede mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, laktik asit çok kuvvetli bir sterilize edicidir. Zararlı bakterileri bastırır ve organik maddenin bozunmasını hızlandırır. Dahası, laktik asit bakterisi, lignin ve selüloz gibi organik maddelerin bozunmasını da arttırır ve bu maddeleri, bozunmamış organik maddeden kaynaklanan zararlı etkilere neden olmaksızın, fermantasyona uğratır. Laktik asit bakterisi, sürekli ekilen tarımsal bitkilerde hastalıklara neden olan fusarium çoğalmasını/yayılmasını engelleme yeteneğine sahiptir. Fusarium spp .vb popilasyonunun artması genel olarak bitkileri zayıflatmaktadır. Bu durum hastalıkları teşvik etmekte ve zararlı nematodların aniden çoğalmasına neden olmaktadır. Laktik asit bakterileri, fusarium un yayılması işlevini bastırırken, nematod oluşumlarıda yavaş yavaş ortadan yok olmaktadır.

3-Mayalar

Mayalar,fotosentez bakterileri, organik madde ve bitki kökleri tarfaından salgılanan amino asitler ve şekerlerden bitkilerin büyümeleri için yararlı antimikrobiyal ve yararlı maddeler sentezler. Mayalar tarafından üretilen hormonlar ve enzimler gibi bioaktif maddeler aktif olarak hücre ve kök bölünmesini teşvik eder. Mayaların salgıları, laktikasit bakterileri ve aktinomisetler gibi etkin mikroorganizmalar için büyüme ortamı sağlarlar.

4-Aktinomisetler

Bakterilerle mantarlar arasında bir yapıya sahip aktinomisetler, fotosentez bakterileri ve organik madde tarafından salgılanan aminoasitlerden antimikrobiyal maddeler üretirler.Bu antimikrobiyal maddeler ise,zararlı mantar ve bakterileri bastırırlar.Aktinimisetler fotosentez bakterileri ile bir arada yaşayabilirler.Böylece, her iki tür de toprağın antimikrobiyal etkinliğini arttırarak toprak ortamının kalitesini yükseltirler.

5-Küfler

Aspergillus ve Penicillium gibi küfler organik maddeyi hızla bozunmaya uğratarak;alkol esterler ve antimikrobiyal maddeler üretirler. Bunlar ise, kötü kokuları bastırır ve zararlı böceklerle kurtcukları önlerler. Etkin mikroorganizmalar içinde bulunan her bir türün (fotosentetik bakteriler, laktikasit bakterileri, mantarlar, aktinomisetler, ve küfler) kendine özgü önemli bir işlevi bulunmaktadır. Ancak, fotosentez bakterileri, EM etkinliğinin en önemli bileşenidir. Fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmaların etkinliğini destekler. Diğer yandan, fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmalarca üretilen maddeleri de kullanırlar. Bu olay ''birlikte varoluş (coexistence) ve birlikte gelişme (co-prosperity)'' olarak adlandırılmaktadır. Toprakta etkin mikroorganizmalar arttıkca, yerli etkin mikroorganizmaların popülasyonuda giderek artar. Böylece mikroflora zenginleşir ve topraktaki mikrobiyal ekosistemler iyi dengelenir. Belirli bir tür mikroorganizmaların (özellikle zararlı olanların) artışı önlenir. Böylelikle topraktan kaynaklanan hastalıklar bastırılmış olur. Bitki kökleri;karbonhidratlar, amino ve organik asitler ve aktif enzimler salgılar. Etkin mikroorganizmalar büyümek için bu salgıları kullanırlar. Bu süreç sırasında, EM, amino ve nükleik asitler, bitkiler için çeşitli vitaminler ve hormonlarda salgılarlar. Dahası, bu tür topraklarda etkin mikroorganizmalar kök bölgesinde (rhizosphere), bitki ile birlikte bulunurlar (symbiosis).Sonuç olarak, etkin mikroorganizmaların baskın olduğu bu tür topraklarda bitkiler olağanüstü iyi büyürler.

EM5’İN UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR

1)Sera ve tarlalarda uygulama şeklinde belirtildiği gibi seyreltilip spreylenerek uygulanır.

2)Spreyleme işlemini kuvvetli güneş ışıgı varken yapmayınız. Akşamüstü veya sabahın erken saatlerini tercih ediniz. Yağmur yağacaksa bekleyiniz ve yağmurdan sonra spreyleyiniz.

3)Hastalık veye zararlılar ortaya çıkmadan bitki filizlenir filizlenmez uygulamaya baslayınız.

4)Hastalık ve zararlılar ortaya çıkmışsa, hergün veya gün aşırı spreyleme yapınız.

5)Ürün dogal yararlı mikroorganizmalarla doğal bitki özleri içerdiğinden uygulamada hiçbir önlem alınması gerekmemektedir. Ama yinede gözle temasdan kaçınınız ve temas ederse bol suyla yıkayınız.

EM AGRİTON