NDP AİR TOTAL SPREY DEZENFEKTAN

GRİP NEDİR?Grip influenza virüslerinin neden olduğu, dönem dönem büyük çapta salgınlar ile seyreden, çocukluk çağındaki olguların hastaneye yatışlarını gerektiren, komplikasyonlara zemin hazırlayan, yaşlılar ve süreğen hastalığı NDP Air Total Gaz Dezenfentanolanlarda ölümlere neden olabilen solunun yollarının bulaşıcı, önemli bir enfeksiyon hastalığıdır. Ani başlayan ve yüksek ateşle seyreden gripte olguların büyük bir bölümü hastalığı ayakta geçiremezler, yatağa düşerler. İnsanlarda mevsimsel salgınlara yol açan influenza A alt tipleri H1N1 ve H3N2 olarak bilinmektedir.

Influenza Virüs:Influenza ya da grip, öncelikle bir kişi hapşırdığı ya da öksürdüğü zaman havada bulunabilen virüsün solunum yoluyla başka biri tarafından alınması ya da hasta kişilerin ağız-burun akıntılarının bulaştığı eşya ve yüzeylere elle temas edilmesi ve ellerin ağız ve yüze temas etmesi sonucu bulaşabilen bir solunun yolu hastalığıdır.

NDP AİR TOTAL SPREY

Avrupa Birliği tarafından onaylanmış patentli bir formüldür. Temas ettiği yüzeylere derhal nüfuz eder ve etkili bir biçimde dezenfeksiyon sağlar.

NDP Ait Total, bileşiminde iki kuvaterner amonyum bileşiği olan%0,46 N-duopropenide ve %18,5 İzopropil alkol ve non-iyonik yüzey ajanların kombine edilmesiyle elde edilmiş, biyosidal bir dezenfektandır. Bu sinerjik karışımın, tersiyer aminler ve yağlı alkoller ile güçlendirilmesi, düşük oranlarda mükemmel bir sonuç alınmasını sağlamıştır.

NDP Air Total Kullanım Alanları

Risk alanlarında, özellikle geniş hacimli ve geleneksel metodların/ürünlerin sonuç vermediği ya da uygulanamadığı bölgeler için idealdir. Duvarlar, tavanlar, havalandırma sistemleri gibi ulaşılması güç bölgelerde başarılı sonuçlar verir.

NDP Air Total, etken maddeyi hedef yüzeye ulaştırma açısından benzersiz bir taşıt maddesi olan HAVA’ yı kullanır.

Uygulandığı bölgedeki havayı, yemas ettiği tüm yüzeyler ile birlikte dezenfekte eder.

NDP Air Totalin Etkili Olduğu Mikroorganizmalar

NDP Air Total, geniş spektrumludur. Havada ve temas ettiğ yüzelerde yüksek bakterisit, fungusit, virusit ve mikobakterisit etki gösterir. Kötü kokuları giderir.

Aşağıda listelenmiş olan mikroorganizmalara karşı etkinliği ispatlanmıştır.

Bakteriler;

E. coli, Staph. aureus, Bacillus spp.,

Enterococcus spp., enterobacter spp.,

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium,

Salmonella enteridis, Mycobacteriaes,

Clostridium sporogenes

Virüsler;

Influenza (kuş gribi, domuz gribi vb.), HIV,

Hepatit B ve C, Canine distemper,

Parainfluenza, Adenovirus,

Parvovirus, Coronavirus, Papovirus, Rotavirus

Mantarlar

Aspergillus flavus, Aspergillus niger,

Aspergillus nidulans, Candida albicans.

Nasıl Korunulur?

Grip aşısı

Uzmanlar gripten korunmanın en iyi yolunun her yıl grip aşısı yaptırmak olduğunu bildirmektedir.

Kişisel Önlemler ve hijyen

 1. Elleri sık yıkamak
 2. Ağız-burun ve göze temas etmekten kaçınmak.
 3. Öksürme ve hapşırma esnasında ağzı kağıt mendille kapatmak.
 4. Hasta iken evde dinlenmek ve hastalığı etrafa yaymamak için özen göstermek.
 5. Sağlığımıza dikkat etmek.
 6. Yakın temastan uzak durmak.

Çevre Hijyeni

İnsanlar zamanlarının önemli kısmını binaların içinde geçirmektedirler.

Çoğu zaman kapalı alanlarda bulunan mikrobiyal kirlilik çeşitli hastalıkların meydana gelmesi riskini taşımaktadır.

Risk Alanları

 1. Hastaneler ve operasyon alanları.
 2. Çiftlikler ve veteriner klinikleri.
 3. Ortak kullanım alanları.
 4. Mutfak ve gıda endüstrisi.
 5. Havalandırma ve klima sistemleri.
 6. Labaratuarlar ve özellikli temiz odalar olarak listelenebilir ve bu liste her geçen gün genişletilebilir.
 7. Soğuk hava ve gıda depoları.
 8. Hamam, sauna, spa.
 9. Hava alanları , uçaklar.
 10. Oteller, toplantı salonları, VİP odalar

NDP Air total Nasıl Kullanılır?

Uygulamadan önce odanın kaba temizliğinin yapılması NDP Air Total uygulamasının etkinliği ve etki süresini arttıracaktır. NDP Air Total uygulanan yerde insan, gıda maddesi ve yiyecek kapları bulunmamalıdır.

*Uygulama yapılacak alanın sıcaklığı 0 oC’ nin altında, 50oC’ nin üstünde olmamalıdır.

*NDP Air Total düz bir yere konur ve güvenlik bandı çıkarılır, valfa bastırılarak çevrilir.

*1-3 dakika içerisinde ürünün içeriği tamamen boşalır. 50 ml ambalaj 40 m3, 300 ml ambalaj 150m3 alanın tamamına yayılır.

*Etki için 1 saat beklenir. 1 saat havalandıktan sonra içeriye girilebilir.

 • TC. Sağlık Bakanlığı B.10.0.TSH.0.10.00.01 - 839 Sayılı izni
 • Tarım Bakanlığı Veteriner Sağlığı ruhsatı
 • Biyosidal aktif madde: İspanyol Sağlık Bakanlığı'nın RD 3349/1983 + 162/1991 + 443/1994 no'lu direktifi ve Avrupa Birliği'nin 98/8Biyosidal Direktifi
 • Sağlık Ürünleri (RD 414/1996 direktifi ile CE markası)
 • Veteriner kullanım için bitmiş ürünler: İspanyol Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın RD 3349/1983 no'lu direktifi ile ruhsatlandırılmıştır.
 • Avrupa Birliği ve İspanyol Sağlık Bakanlığı'nın tüm yasal düzenlemelerine uygundur.

Kullanım Alanları